Noen av verdens beste spillere bruker Aimpoint Express for å lære å lese greener – nå kan du også lære det! Head pro Mark Davies på ToppGolf er sertifisert Aim Point Express-instruktør, og holder kurs i greenlesing og Aim Point Express. Se hvordan AimPont Express virker her.

Sted: Torsdag 26. mai kl 17-19 og 19-21

Pris: Kr 1200,- pr person

Påmelding: mark@toppgolf.no